top of page
RH2_1029.jpg

Razem z Artis Wellness Club stworzyliśmy film promujący autorski program treningowy F30 Tomasza Choińskiego i Emilii Błaziak

Celem było stworzenie takiego video, które wezwie do działania.

Zakres działań

Po naszej stronie stała całość produkcji:
 

  • opracowanie koncepcji filmu

  • napisanie scenariusza

  • przygotowanie i zaplanowanie planu zdjęciowego

  • przeprowadzenie planu zdjęciowego

  • reżyseria nagrań trenerów w roli lektorów

  • montaż i postprodukcja filmów

  • wykonanie animacji

ARTIS Wellness Club - reklama Forma 30 | by Rek House

ARTIS Wellness Club - reklama Forma 30 | by Rek House

Odtwórz Wideo

Opracowaliśmy koncepcję, a także stworzyliśmy scenariusz, który miał na celu zachęcić do zapisania się do programu.

Zarówno przekaz, jak i język komunikacji został dostosowany do grupy targetowej. 

Korzystając z silnej marki osobistej trenerów - Tomasza Choińskiego i Emilii Błaziak, wybraliśmy ich do roli narratorów i przeprowadziliśmy nagranie lektorskie.

W celu zwiększenia możliwości promocji następnych edycji, wykonaliśmy także krótkie wywiady z uczestnikami konferencji. Dzięki temu uwiarygodniliśmy nasz przekaz, a także zyskaliśmy atrakcyjny content na przyszłość.