CEO & Marketing Specialist 

Jakub Gołębiowski

Kontakt

Działamy międzynarodowo.

Rek House

ul. Daniłowiczowska 18
00-093 Warszawa

NIP 529 18 22 286

Jakub Gołębiowski

Dyrektor Generalny i specjalista ds. marketingu.

Trójkąt_niebieski_linie.png
Tr%C3%B3jk%C4%85t%20%C5%BC%C3%B3%C5%82ty

Anna Rek

Dyrektor Artystyczny