Projekt 3

Poniższy projekt okazał się chaotyczny w przekazywaniu informacji. Grupa badanych pamiętała o międzynarodowości i certyfikatach, ale nie pamiętała branży i nazwy Aurex.
 

Aurex Layout 6.jpg

Koniec projektu.